Hopsasa - demo pre MB-02

Name
Meno

Release
Vytvorenie

Size
Dlzka

Download
Stiahnutie

Video
Youtube

Hopsasa demo

??.??.1994

30 kB

sys308.rar

 

Toto malinke jednoduche demo s takym peknym prastenym poetickym nazvom vzniklo aby ukazalo rozne moznosti disketovej jednotky MB-02. Konkretne hudbu z IM2 pocas diskovych operacii a rozne moznosti upraveneho a vylepseneho basicu. Na zaciatku sa spusti z IM2 pekna Norova hudba ktora potom hraje pocas celeho dema, nepretrzite aj pocas loadovania dalsich blokov. Potom sa napise Nine bit company presents..., ktory spravil Sapo soft. Vsetko dalsie je uz moja praca. Zaverecna cast dema ukazuje jednoduche graficke efekty realizovane blokovymi presunmi v basicu. Vypis basicu dema si mozete pozriet aj na tejto stranke.

Nine bit companyMB-02 & BS-DOS

10 REM Busy soft: Hopsasa 07
20 CLS 7: POKE 23624,0
30 POKE 23693,0: CLEAR %7fff
40 LOAD "hudba24"CODE
50 CONTINUE %8204
60 LOAD "nbc-imp"CODE
70 CONTINUE %c000
80 LOAD "mbdosee"CODE
90 CLS
100 LOAD "thebest"CODE
110 CONTINUE %a000
120 LOAD "welcome"CODE
130 CLS 63: CONTINUE 4e4
140 AT 19,0
150 LOAD "bbicons"CODE
160 PAUSE 100: CLS 56
170 FOR a=1 TO 30: LET b=1e4*RND: POKE %4000,FN (c)(b+1 TO b+6144): NEXT a
180 POKE %4000,FN (c)(%c000 TO %c7ff)
190 FOR a=1 TO 30: LET b=1e4*RND: POKE %4800,FN (c)(b+1 TO b+4096): NEXT a
200 POKE %4000,FN (c)(%c000 TO %cfff)
210 FOR a=1 TO 30: LET b=1e4*RND: POKE %5000,FN (c)(b+1 TO b+2048): NEXT a
220 POKE %4000,FN (c)(%c000 TO %d7ff): PAUSE 50
230 LET c=0: FOR a=1 TO 50: PAUSE 10: LET b=%c000+%800*c: LET c=(c+1)*(c<5): POKE %4000+%800*INT (2.9*RND),FN (c)(b TO b+%7ff): NEXT a
240 LET c=0: FOR a=56 TO 63 STEP .5: POKE %5800,a: POKE %5801,FN (c)(%5800 TO %5afe): PAUSE 10: LET b=%c000+%800*c: LET c=(c+1)*(c<5): POKE %4000+%800*INT (2.9*RND),FN (c)(b TO b+%7ff): NEXT a
250 PAUSE 50: CLS 63
260 LOAD "cdebusy"CODE
270 PRINT INK 0;AT 2+8,7;" That's all, ";AT 5+8,15;" folks !!! "
280 PAPER 8: INK 8
290 FOR a=1 TO 100: LET b=1e4*RND: POKE %4000,FN (c)(b+1 TO b+2048): PRINT AT 2,7;" That's all, ";AT 5,15;" folks !!! ": POKE %4800,FN (c)(%4000 TO %47ff): NEXT a
300 FOR c=7 TO 1 STEP -1
310 POKE %5800,8*c: POKE %5801,FN (c)(%5800 TO %5afe): BORDER c
320 FOR a=1 TO 10: LET b=1e4*RND: POKE %4000,FN (c)(b+1 TO b+7): POKE %4007,FN (c)(%4000 TO %5800-8): NEXT a
330 NEXT c: CLS 1
340 POKE 23693,0: CLS
350 PAUSE 100:`1: GO TO 60

Welcome to BS-DOSCoded by...